Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn, nếu bạn có thắc mắc về thông tin cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP

 • Tên hoặc tên người dùng của bạn.
 • Địa chỉ email của bạn.
 • Số điện thoại của bạn.

Dữ liệu khác có thể được thu thập nếu bạn chọn chia sẻ nó, chẳng hạn như thông tin bạn điền trong tài khoản của bạn.

CHÚNG  TÔI THU THẬP THÔNG TIN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

 • Bạn đăng ký tài khoản trên trang này.
 • Bạn điền vào mẫu liên hệ của chúng tôi.
 • Bạn điền vào thông tin trong tài khoản của bạn.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Với mục đích giúp bạn trở thành khách hàng của chúng tôi, để bạn đóng góp đánh giá cho dịch vụ này.
 • Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi..

NHỮNG CÁCH KHÁC CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động về dịch vụ, đôi khi chúng tôi có thể muốn liên lạc với tất cả các khách hàng bất kỳ thông tin quan trọng như bản tin hoặc thông báo qua email.
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn trong quá trình bạn sử dụng. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

GIÚP DỮ LIỆU CỦA BẠN AN TOÀN

 • Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp và quy trình phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập.

QUYỀN

 • Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc có được bản sao của dữ liệu đó. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Nếu bạn tin rằng thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi hoàn thành hoặc sửa thông tin đó.
 • Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

CHẤP NHẬN CHÍNH SÁCH

 • Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ, trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách thì xin vui lòng không sử dụng dịch vụ & truy cập trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu bạn chấp nhận chính sách bảo mật.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

 • Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Bạn có thể được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này nếu nó thay đổi trong tương lai.