Bài Thơ Tết Là Bạn Nhỏ

Tết cũng là bạn nhỏ

Nên thích đi la cà

Làm mọi người mong đợi

Nhanh chân nào Tết ơi!


# Xem thêm