Bài Thơ Quần Áo

Áo quần em mặc
Mẹ giặt vừa khô
Sạch sẽ thơm tho
Em không bôi bẩn.


# Xem thêm