Bài Thơ Quả Thị

Vàng như mặt trăng
Treo trên vòm lá
Da nhẵn mịn màng
Thị ơi! Thơm quá


# Xem thêm