Bài Thơ Hoa Nở

Hoa cà tim tím

Hoa huệ trắng tinh

Hoa nhài xinh xinh

Đua nhau cùng nở


# Xem thêm