Bài Thơ Con Chuồn Chuồn

Con chuồn chuồn bay trong nắng sớm
Con chuồn chuồn bay khắp sân trường
Rồi từng đàn đua nhau bay tới
Lướt trong gió như đám tàu bay.


# Xem thêm