Bài Thơ Con Chim Hót

Chim hót líu lo
Chào cô, chào cô
Chim kêu ríu rít
Thích! Thích! Thích! Thích!


# Xem thêm