Bài Thơ Con Cá Vàng

Con cá vàng
Quàng khăn lụa
Giữ nước trong
Cùng bạn múa.


# Xem thêm