Bài Thơ Con Bướm Vàng

Con bướm vàng
Bay nhẹ nhàng
Trên bờ cỏ
Em thích quá

Em đuổi theo
Con bướm vàng
Nó vỗ cánh
Vút lên cao

Em nhìn theo
Con bướm vàng
Con bướm vàng…


# Xem thêm