Bài Thơ Chú Bộ Đội Của Em

Chú bộ đội của em

Đầu đội mũ sao vàng

Chú hành quân thật nhanh

Giữ yên bình đất nước.


# Xem thêm