Bài Thơ Chia Đồ Chơi

Ô tô đẹp,
Búp bê xinh,
Em chia cho bạn,
Không chơi một mình.


# Xem thêm