Bài Thơ Cầu Vòng (Nhược Thủy)

Mưa rào vừa tạnh,
Có cái cầu vồng
Ai vẽ cong cong
Tô màu rực rỡ:
Tím, xanh, vàng, đỏ,…

Ồ! Hai cái cơ:
Cái rõ, cái mờ
Ai tài thế nhỉ?


# Xem thêm