29 Tết Nhâm Dần Vào Ngày Mấy Dương Lịch? Ngày Thứ Mấy?

Theo lịch âm dương thì ngày 29 tết Nhâm Dần âm lịch sẽ là ngày 31/01/2022 Dương Lịch. Ngày 29 tết là ngày Thứ 2 trong tuần.

# Xem thêm